Wiktor Niedzicki – “Z kamerą wśród uczonych” czyli jak poprawić jakość zdalnych wykładów i lekcji?

Zapraszamy na rozmowę, której gościem był Wiktor Niedzicki.
Rozmowa odbyła się 11 marca 2021 roku.

Rozmowę poprowadził Artur Wolski
Projekt grafiki: Michał Grygolec