Prof. Ewa Marciniak oraz Dorota Deląg – Czy jest życie poza polityką?

Zapraszamy na rozmowę z cyklu “Pytania o współczesny świat”, której gośćmi były prof. Ewa Marciniak oraz Dorota Deląg.

Rozmowa odbyła się 15 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji o rozmowach:
http://entropiaslowa.email​
https://www.facebook.com/entropiaslowa​

Rozmowę poprowadził Artur Wolski
Projekt grafiki: Michał Grygolec