Prof. Anna Nasiłowska oraz Edyta Plich – Alternatywna Lista Lektur

Zapraszamy na rozmowę z cyklu “Porozmawiajmy (o) pięknie!”, której gośćmi były prof. Anna Nasiłowska oraz Edyta Plich. Rozmowa odbyła się 18 marca 2021 roku.

Współorganizatorem wydarzenia było Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej.

Rozmowę poprowadził Artur Wolski
Projekt grafiki: Michał Grygolec