Warunki uczestnictwa w wydarzeniu / Polityka prywatności

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zgód:

Zgoda na utrwalenie i publikowanie wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzenia

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Stowarzyszenie Entropia Słowa, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Entropia Słowa oraz, że rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Entropia Słowa mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Entropia Słowa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano ma podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Stowarzyszenia Entropia Słowa jest pod adresem: kontakt@entropiaslowa.email lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie Entropia Słowa wydarzeniu.
 5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz firm obsługujących systemy IT
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane po ustaniu celu przetwarzania przez okres nie dłuższy niż 30 dni
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do kopii danych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
 11. Podanie Stowarzyszeniu Entropia Słowa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.